En vind genom gräset.

Det blir en hel del moln när jag skapar fritt, ungefär lika ofta som det blir böljande gräs och lövrika träd. Jag gillar spänningen i att hitta vinden och återge den. Det är meditativt att måla varje grässtrå. Jag har döpt verket till Härifrån syns längtan mer.