Moln

Jag är inne i en moln-perjod. Det betyder att mycket kretsar kring moln. Hur de ser ut, vilken färg de kan ha och hur de rör sig över himlen. Jag samlar på moln, när jag väntar på bussen, tittar ut genom frukostfönstret eller går på promenad. Moln är så vackra, konstaterar jag och målar ännu en molnbild. De kommer närmare marken då.
Jag har döpt verket till  Jag sprider ut mig själv i vinden.