Babo och sprickan

Tillsammans med författaren och människorättsjuristen Parul Sharma ligger jag i startgroparna av en bilderbok om pojken Babo och hans lillasyster Tulsi. Barnen lever mitt i torkan och drömmer om vatten. Kanske kan molnmänniskorna hjälpa dem och hindra att sprickan växer? Boken kommer att komma ut som en  Ibook i vinter och förordet skrivs av Lise Bergh, Generalsekreterare vid Amnesty International, Sverige. Boken belyser okonstlat problematiken kring vattenbrist och orättvisa, men också barnens fantasi och glädje. Boken heter Babo och sprickan.