Grafisk formgivning

När jag formger text och bild till en helhet tänker jag mycket på färg och den känsla som en färg ger mig. Väljer länge för att det ska bli rätt. Strävar efter harmoni mellan illustrationen och den information som jag vill lyfta fram. I min bok Handbok för molnskådare tillexempel har jag gjort formgivningen och layouten själv. Samma sak gäller min senaste Handbok för kartläsare. Det är egentligen svårt att skilja på vad som är formgivning och ”bara” bildskapande när man är samma person som gör allt. Jag tycker nog att det är en hel del formgivning i en illustration för att den ska kännas balanserad och rätt. Det kan vara ett ändlöst testande av färg, form och känsla innan det känns rätt, eller så faller det på plats på en gång.

Handbok för monskådare_omslag.indd

I arbetet med Handbok för molnskådare ville jag ha en rytm mellan uppslagen. De lite tyngre fraktauppslagen och molnskådaruppslagen. Jag ville att det skulle synas tydligt vilket som var vilket och att man i läsningen lätt hittar till de uppslagen man är mest intresserad av.

I mina två tidigare böcker om Freja har jag lämnat in en mall till min redaktör över hur jag vill att illustrationerna och texten ska ligga i förhållande till varandra. Jag har på samma sätt bestämt hur omslagen ska se ut och vilken känsla jag vill ha i fonten.

frejas_plats_bok2

Annonser